Elementenbegrotingen

Naar aanleiding van een schetsontwerp, kan er op basis van elementen een inschatting worden gemaakt van de bouwkosten van een gebouw.

VO- en DO- begrotingen

Indien er een voorlopig of definitief ontwerp is, kunnen wij voor u een meer gedetailleerde begroting maken op basis van elementen.

Directiebegrotingen

Dit is een begroting, om de opdrachtgever inzicht te geven in de te verwachten bouwkosten van een project. Deze begroting is zeer gedetailleerd en kan naast de begroting van de aannemer worden gelegd.

Inschrijfbegrotingen

Dit is een gedetailleerde begroting t.b.v. aanbestedingen of bouwteamprojecten. Wij kunnen deze, naar uw eigen keuze, compleet verzorgen, incl. aanvraag onderaannemers en offerte vergelijk.

Meer/minderwerk begroting

Door vergelijking van de gegevens tijdens de calculatie met de werktekeningen, stellen wij voor u begrotingen op. Uiteraard op basis van de ingediende begroting.

Screenen begrotingen

Indien opdrachtgever en aannemer verschil van mening hebben over de prijsvorming van een project, kunnen wij met u onderhandelen, om tot een oplossing te kunnen komen, zodat het project haalbaar wordt gemaakt.

© Copyright - AB Veluwe - Website gerealiseerd door C 3